ابزار رایگان وبلاگ

💟کلبــــــه دوسـتـــــی💟

به یاد داشته باشید انسان های خوشبخت کسانی نیستند که بیشتر به دست آورده اند، بلکه آن هایی هستند که بیشتر به دیگران بخشیده اند. “اچ.جکسون براون"

شهادت بانوی دو عالم رابه همه هم وطن های عزیزم تسلیت عرض میکنم

 • ۱۶:۰۳

من از کوچه های تنگ که می گذرم

دلم خیلی برایت تنگ می شود!


                     یازهرا


اهنگ باغبان خسته 

باصدای حاج محمود کریمی


دانلود

حجم: 1.09 مگابایت

 • ۱۳۶

زنده باد ایران، ایرانی

 • ۱۶:۴۳

مردی را به جرم قتل نزد کورش بزرگ آوردند

پسران مقتول خواهان اجرای حکم شدندﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ کاری ﻣﻬﻢ برای ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ.

ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟

ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ نگاه ﮐﺮﺩ ﻭ گفت : ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ.

ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ :ﺍﯼ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ﺁﺭﺍﺩگفت :ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ.

ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺟﺮﺍمیﮑﻨﯿﻢ!

ﺁﺭﺍﺩ گفت :ﺿﻤﺎﻧﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ.

ﻗﺎﺗﻞ ﺭﻓﺖ و ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﻮﺩ.

اﻧﺪﮐﯽ پیش ﺍﺯﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

کورش ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ؟

ﻗﺎﺗﻞ پاسخ ﺩﺍﺩ :ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.

ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺯﺁﺭﺍﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ مهرورزی ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺯﯾﺮﺍ می ترﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.

 • ۱۴۷

مردان بزرگ قلبی بزرگ دارن

 • ۱۸:۵۸

نداشته باشی و ببخشی مردی

 • ۲۶۲

اخرسالیتون قشنگ

 • ۱۷:۳۸

بـہ قولِ خسرو شکیبایی:

عیـدِ واقعے 

از آنِ کسے است ڪہ پایانِ سالش را جشن بگیـرد

نـہ آغازِ سالے ڪہ از آن بے خبر است 

آخـرِ سال ـِتون قشنگ

 • ۲۳۰

سلامتی خودم

 • ۲۱:۱۰

سلامتی خودم

سلامتی دلم که خیلی شکسته

●سلامتی دلش که دلموشکسته

●سلامتی باوفاییام

●سلامتی بی وفاییش

●سلامتی قسمهای دروغش به جون من

●سلامتی بغضم که هرشب میشکنه

●سلامتی هق هق هایی که توتنهاییم سرمیدم

●سلامتی آدمایی که هیچوقت درکم نکردن

●سلامتی وقتی که میگه  ناراحت شدی بااینکه اشکام میریزه میگم نه مهم نیست

●سلامتی خودم که ازجوونیم خیری ندیدم

●.سلامتی شبهای سردم

●.سلامتی خودم که یه گوشه کز کردم

●سلامتی اون که تواین روزانبودش روحس کردم

●سلامتی تک تک اشکام که هر شب باهامه

●سلامتی همه ی بی ڪس ها...


 • ۴۲۹

سلامتی دادش های بامعرفت

 • ۲۱:۵۹

دوتا داداش  مشروب می خوردن

داداش بزرگتره میزنه پشت داداش کوچیکه میگه اگه یه روز یه نفر بامن دعوا کنه چى کارش میکنى

داداش کوچیکه میگه تیکه تیکش میکنم

میزنن به سلامتى هم 

بار دوم باز داداش بزرگه میزنه پشت داداش کوچیکه میگه اگه یه روز یه نفر جلوى ناموستو بگیره چیکارش میکنى داداش کو چیکه میگه زنده زنده چالش میکنم 

باز میزنن به سلامتى هم 

بار سوم دیگه نمیزنه پشت داداش کوچیکه میگه اگه یه روز بامن درگیر بشى چى ,

داداش کوچیکه چند دقیقه ساکت میشه هیچ کارى نمیکنم میزارم حسابى کتکم بزنى 

داداش بزرگه میپرسه چرا

داداش کوچیکه میگه آخه

 اون دوبارى که زدى پشتم فهمیدم که تو پشتم هستى ولى

 بار سوم که نزدى فهمیدم بدون تو هیچى نیستم !!!


سلامتى هرچی داداشه که تواین دنیاست


و سلامتی دوستانی ک حکم  داداش  رو دارن برای ما.

 • ۱۶۲

جواب این اشکارو کی میده

 • ۱۷:۴۰

خواهر مجاهدحزب الله درتشیع پیکر برادرشهیدش

 • ۱۳۷

سلامتی همه با معرفتا

 • ۱۸:۳۸

دکترم گفت عرق واسه سلامتیت ضرر داره. خندم گرفت. !!!!! گفتم: دکی....... من که واسه سلامتی خودم نمیخورم. میخورم به سلامتی رفیقم گفت: اینقدر الکل نخور میمیری. گفتم: اگه نخورم هم میمیرم. گفت: اگه بخوری با درد میمیری. گفتم:اگه نخورم ازدرد میمیرم.گفت: مستی جلوی دردو نمی گیره. گفتم: پاکی هم جلوی مرگ رو نمی گیره...:'' 


اگه یه روز تابوتم رفت رو شونت به دل نگیریا! حلال کن... فقط همین یه بار ازت بالاترم...


بقیه عمرمو خاک زیر پاتم...!هفته رفیق مبارک.بفرست برای رفیق های با معرفتت ما که فرستادیم...

سلامتی همه رفیقام

 • ۱۵۶

سلامتی هرچی مرده

 • ۰۸:۳۲


سلامتی فردین تو فیلم کوچه مردها


عاشقه یه دختره بود رفیقش نمیدونست

یه روز رفیقش حسن بش گفت علی بلبل عاشق شدم واسم میری خواستگاری؟

علی گفت کیه

رفیقش گفت اقدس

حالا نگو اقدس همون عشق علیه

علی(فردین) هم کشید کنار رفت دختررو واسه رفیقش خواستگاری کنه که رفیقش شکست عشقی نخوره

بعد اومد به ننش گفت اقدس زندگیمه ولی حسن رفیقمه

ننش گفت میخواستم اقدس عروسم باشه

فردین گفت دیگه نمیشه اقدس مال حسنه

من اقدسو بیشتر از هرچی تو دنیا میخواستم ولی دیگه نمیخوام

چون حسن واسم یه چیز دیگس


سلامتی رفیقای اون موقع نه رفیقای الان که سر یه 

دختر کُل رفاقتو میذارن زیر پاشون • ۲۳۶

قضاوت باشما!؟

 • ۱۹:۱۲
کلبه دوستی
 • ۱۲۳

نیم کیلو باش مرد باش

 • ۱۸:۵۵
مرد
 • ۱۰۵۷

رفاقت

 • ۱۸:۰۳

‌ سرباز:میشه برم دوستمو ک زخمی شده نجات بدم؟؟

فرمانده:ارزش نداره تا بری اون مرده..

ولی سرباز رفت و با جنازه ی دوستش برگشت.

فرمانده:دیدی گفتم ارزش نداره.

سرباز:چرا داشت،وقتی رسیدم بالای سرش گفت:میدونستم ک میای رفیق.


کانال((لاتولوت))👇👇👇

                        @lat_o_lot


http://s3.img7.ir/s5udc.jpg

 • ۵۰۹

زیبای زندگی بستگی به نگاه مادارد

 • ۲۰:۴۰

مردی مست به خانه آمد

آنقدرمست بودکه گلدان قیمتی که زنش به آن خیلی علاقه داشت راندیدوبه گلدان خوردوگلدان شکست

پیش خودش گفت حتمازنم فرداواسه گلدون کلی دادوبیدادمیکنه همونجاخوابش بردصبح که ازخواب بیدارشد یادداشتی راروی یخچال دید:عزیزم صبحونه موردعلاقتوروی میزچیدم الانم رفتم بیرون تابرای ناهارموردعلاقت چنتاچیزبخرم دوست دارم عشقم”

مردباتعجب ازپسرش پرسید این یادداشت چیه چرامامانت ناراحت نشده

پسر گفت دیشب که مست بودی مامان بغلت کرد بذارتت روتخت توعالم مستی گفتی خانم به من دست نزن من متاهلم...

”بسلامتی همچین مردایی”

بعضی از چیزا اینقدر باارزشن که خیلی ازکارهای بدومیپوشونن... .


 • ۱۲۴

اهنگ انقلاب باصدای رضاغلامی ومنصور اسحاقی وباهنرمندی حسین ارمیده

 • ۱۳:۲۷دریافت

 • ۱۷۲

اگرحاج قاسم سلیمانی نبود عراق هم نبود

 • ۱۴:۲۶

🔴هادی العامری فرمانده سپاه بدر عراق : اگر حاج قاسم سلیمانی نبود، عراقی هم نبود🔴


🔸 #سپاه_بدر یا همان شاخه نظامی مجلس اعلای عراق را آنهایی که در جریان مبارزات علیه #داعش هستند می شناسند،فرماندهی این سپاه را هادی فرحان عبدالله العامری ملقب به هادی العامری برعهده دارد🔸


🔹 شخصیتی برجسته و قوی و شجاع ، که نام اش همچون #حاج_قاسم_سلیمانی لرزه بر تن #تکفیری ها و داعشی ها می اندازند🔹


🔸 او که همواره در میدان های سخت مبارزه سربلند بوده با درخواست #نوری_المالکی نخست وزیر وقت و فتوای #آیت_الله_سیستانی مرجع تقلید #شیعیان_عراق، لباس نظامی به تن کرد و با داعشی ها و تکفیری ها به مبارزه پرداخت و حالا بعد از چند ماه نام اش زبانزد مردم عراق است🔸


🔹 گفت و گو با وی همواره کار دشواری است. هادی العامری در حاشیه همایش بین اللملی #وحدت_اسلامی با اصرار فراوان پاسخگوی سوال ما درباره نقش #سرلشگر_حاج_قاسم_سلیمانی در مبارزه با تروریست ها و داعشی ها در عراق شد🔹


🔸 #هادی_العامری فرمانده سپاه بدر عراق در پاسخ گفت: اگر حاج قاسم سلیمانی نبود، عراقی هم نبود،وی همچنین در پاسخ به این سوال که راه مبارزه با داعش چیست اظهار داشت: راه مبارزه با داعش وحدت جهان اسلام و نیروهای مقاومت است🔸


🔹هادی العماری همچنین در پاسخ به این سوال که ائتلاف ضد داعش آیا توانسته علیه داعش کاری انجام دهد بیان داشت:

ائتلاف ضد داعش فقط می خواهد از لوازم جنگی استفاده کند و به همین دلیل پیروز نمی شود. برای پیروزی بر داعش باید در زمین جنگید نه از طریق حمایت #آمریکا و گروه ائتلاف🔹


🔸گفتنی است مردم #عراق العامری به شدت حاج هادی العامری را دوست دارند و لبخند او در پاسخ به سوال ما در مورد نقش حاج قاسم سلیمانی نشان می داد او نیز علاقه بسیاری به سرلشگر حاج قاسم سلیمانی دارد🔸


🔹هادی العامری این روزها زرق و برق دنیا را رها کرده و با پوشیدن لباس نظامی نشان داده برای او وزارت و منصب مهم نیست بلکه برای او اسلام و مردم #میهن اش مهم هستند و به همین دلیل با تمام توان در مقابل داعشی ها است🔹


🔸قاسم سلیمانی

@qasem_soleimani

 • ۱۱۰
۱ ۲ ۳ . . . ۶ ۷ ۸ ۹
اگـه وجــود خـــــــدا ﺑـــــــــــاورت بــشــه

خـــــــــــــــدا یــه نـــقــــــطــه میندازه زیــر بــاورت …

مـــیـــشــه : ﻳــــــــــــــــﺎﻭﺭﺕ …

بهمین راحتی
📝نویسندگان📝
Designed By Erfan Powered by Bayan