ابزار رایگان وبلاگ

💟کلبــــــه دوسـتـــــی💟

به یاد داشته باشید انسان های خوشبخت کسانی نیستند که بیشتر به دست آورده اند، بلکه آن هایی هستند که بیشتر به دیگران بخشیده اند. “اچ.جکسون براون"

کار درست

 • ۰۹:۰۳

کاردرست

🔹باید کار درست را به دلیل درست بودنش انجام بدهید، نه برای اینکه راهی است به بهشت...!


برتراند راسل

دیپاک چوپرا

 • ۱۹:۴۹

حکایت جستجوی انسانها برای خدا،

حکایت ماهیانی است در درون دریا

که به دنبال دریا می گردند،

بی خبر از آنکه دریا، درون و بیرون آنها را فرا گرفته است...!


دیپاک چوپرا

مونتسکیو

 • ۱۵:۰۷

عکس دپ

انسان همچون رودخانه است؛ 

هر چه عمیق تر باشد، 

آرام تر و متواضع تر است


"مونتسکیو"

تمدن

 • ۱۹:۲۳

تمدن، نخستین بار از آنجا آغاز شد

که انسان خشمگین به جای "سنگ"

"کلمه" پرتاب کرد...


"زیگموند فروید"

مسئولیت

 • ۲۱:۰۱

مسئولیت


اگر مسئولیت یک صحرا را به دولتی ناکارآمد واگذار کنید، بعد از گذشت پنج سال با کمبود شن مواجه میشوید!


میلتون فریدمن

الهی قمشه ای

 • ۲۲:۵۷

اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﻤﺎﻥ ﺑرداشته 

ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﻭﺍﺭﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻮﺍﻟﻤﺎﻥ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.


ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻓﺎﻧﯽ 

ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﯼ ﺑﺎﻗﯽ 

ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺗﺮ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ؟


نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که 

چشمهایتان ندیده،

نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که 

قلبتان باور نکرده.


" الهی قمشه ای "

عدل

 • ۲۱:۲۳

عشق


تو را نه عاشقانه، نه عاقلانه،

و نه حتی عاجزانه!

که تو را عادلانه در آغوش می‌کشم.


عدل مگر نه آن است،

که هر چیز سر جای خودش باشد…


👤“سیمین بهبهانی

ازدواج(فردریش نیچه)

 • ۲۲:۰۷

وقتی تصمیم میگیری که

یک احساس را به سرانجامی

به نام " ازدواج " برسانی،

اولین حرکت مفید این است که

از خودت بپرسی

آیا واقعاً باور داری که تا سنین پیری از سخن گفتن با این زن یا مرد، لذت خواهی برد؟

سخن گفتن؛ و نه همخوابگی...!

تمامی مسائل دیگر در ازدواج موقت و گذرا است.

تا زمانی که دو نفر حرفی برای گفتن و گوشی برای شنیدن دارند، می‌شود به عمر ارتباطشان امید داشت.


👤(فردریش نیچه)

پرویز پرستویی

 • ۲۰:۴۲

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛

 ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺧﻨﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ

ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺴﺖ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ،ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﺵ ﺍﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮﺩ!

ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!

ﻣﮕﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟

آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ آﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻏﺮﻕ ﻏﺼﻪﻫﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ مشکلاﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ، 

ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻡ ﭘﺮ ﺍﺯ آﺷﻐﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ...


""پرویز پرستویی""


شکسپیر

 • ۱۹:۱۸

مهم نیست اگر انسانی برای کسی که دوستش دارد 

غرورش را از دست بدهد، 

اما فاجعه است 

اگر به خاطر حفظ غرور، 

کسی را که دوست دارد 

از دست بدهد...


""شکسپیر""

ویکتور هوگو

 • ۱۲:۲۷

عشق


🔸به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد

نه تشنه عشق،

چون تشنه عشق روزی سیراب می‌شود…!


“ویکتور هوگو”

شیخ بهایی

 • ۱۹:۳۲

عکس

🔺علامت احمق سه چیز است:


از هدر رفتن عمر باکی ندارد،

از حرف های بیهوده سیر نمی شود،

تاب همنشینی کسی که عیبش را ببیند ندارد…!


“شیخ بهایی”

فامیل دور

 • ۱۶:۱۸


انسان موجودیست 

که زیاد موجود نیست...!😐😑


"فامیل دور"

مشکلات

 • ۲۰:۱۵

از من میشنوید؛

هیچوقت به مشکلات لبخند نزنید!

اینا بیشعورن فکر میکنن

باهاشون حال میکنین

بیشتر آویزونتون میشن!


«فامیل دور»

اگـه وجــود خـــــــدا ﺑـــــــــــاورت بــشــه

خـــــــــــــــدا یــه نـــقــــــطــه میندازه زیــر بــاورت …

مـــیـــشــه : ﻳــــــــــــــــﺎﻭﺭﺕ …

بهمین راحتی
📝نویسندگان📝
Designed By Erfan Powered by Bayan